Bör äktenskapet vara viktigt än idag?

by mojuppsats

Vad är det som driver oss människor att ännu idag ingå äktenskap som ett formellt kärleksförbund? Jo det underlättar gemensamt liv när det gäller skatter och liknande saker och ting inom samhället. Jag tror dock att majoriteten av människorna väljer det alternativet eftersom de tror att det kommer att förstärka deras förhållande och att det möjligen är en garanti för ett framgångsrikt kärleksliv. ”Om det fungerade för mina föräldrar, varför skulle det inte fungera för mig?”, tänker dem. Men i sina blinda övertygelser är de inte medvetna om att det finns många olika faktorer som bestämmer hur deras äktenskap kommer att funka och att nästan var tredje sådan förbindelse slutar i en skilsmässa. Därför blir jag så djävla irriterad när jag tittar på personerna i programmet ”Gift vid första ögonkastet”.

Först och främst verkar de flesta vara förtvivlade människor som ser det här programmet som den sista möjligheten för att finna äkta kärleken. Jag förstår inte hur de tror att en handfull experter ska kunna lösa deras kärleksproblem. Jo det är intressant att titta på hur dessa experter gör matchningarna, hur de kartlägger och analyserar resultat av olika tester och det är sant att ett ingripande utifrån kan funka för vissa människor t.ex. sade en kvinna i programmet att hon alltid hade kontrollerat allt i sina förhållanden och på så sätt förstört dem. Därför hoppades hon att någon annan skulle kunna planera det bättre för henne. Däremot behövs det mycket mer än ett par motsvarande tester och en diskussion med en präst för ett fungerande äktenskap. Vad är egentligen den där prästens roll? Jag anser henne helt och hållet onödig i programmet eftersom hon inte säger någonting relevant men bara representerar kyrkan som på sätt och vis också måste godkänna hela idén. Vad som förargar mig mest är att troligen ingen av deltagarna i programmet kommer att finna den äkta kärleken och att alla äktenskapen kommer att misslyckas. Några av kandidaterna kommer nog att bli skadade och förlora ännu mer av sitt hopp när det gäller kärleken. Men vi tittare ska bara njuta av det här experimentet där kandidaterna liknar försökskaniner.

Vad som förvånar mig när det gäller det här programmet är att äktenskapet fortfarande verkar vara viktigt i Sverige. Ett land där finns så många sambor, ett land som människor i Kroatien betraktar som ett land med ganska frisinnade människor när get gäller äktenskap och kärlek. Kanske är man fortfarande påverkad av traditionen eller är det snarare så att det finns många osäkra människor som är rädda för att förbli ensamma och som tror att äktenskapet kommer att ge dem den åtråvärda säkerheten i livet. Jag vet bara att man inte behöver äktenskapet för att ha ett lyckat och lyckligt liv och ibland är det inte något dåligt att vara lite ensam. Det finns så många andra möjligheter i livet och jag förstår inte varför man än idag är besatt av idén om äktenskap. Men vem vet? En dag ändrar jag mig kanske och blir en deltagare av ett liknande program i Kroatien. Gud förbjude…

 

Josip Janeš