Flyktingkrisen (insänd i början av november)

by mojuppsats

Europa och Mellanöstern har varit i ett ansträngt läge de senaste månaderna. Ett inbördeskrig utkämpas i Syrien mellan Bashar al-Assad och Islamiska statens rebeller. De syriska invånarna har inget annat val än att fly ur den kaotiska platsen bestående av de två felaktiga sidorna. Om Syrierna stannar kvar i sitt hemland, skulle de kunna inte kämpa för något bättre. Det finns också en svår situation i Afghanistan, Irak, Pakistan och afrikanska diktaturstater som Nigeria, Eritrea, Somalia och Burundi. Kriget och afrikanska diktaturer orsakar en stor flyktingström till Europeiska Unionen, särskilt till de rika länderna som Tyskland, Sverige och Österrike. Kanske kommer flyktingantalet att minska när vintern kommer eftersom det blir svårare att ta sig den långa vägen. När en flykting kommer in i EU måste han/hon registreras, lämna fingeravtryck och ansöka om asyl. De aktuella nyheterna gäller överläggningar mellan EU-länderna som ligger utmed flyktingrutten. Ett möte i söndags ägnades åt att lösa problem krig flyktingkrisen. EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker hade med sig ett 17-punktprogram och tretton länder deltog. Tio av de länderna var från Europeiska Unionen men ansökarländer som Serbien, Makedonien och Albanien deltog också. Mötets mål var: att arbeta för ett bättre informationsutbyte mellan länderna, bättre ordning och mer kontroll, att stoppa rundskickandet av flyktingar från land till land och att folk måste registreras. Jag tror att problemet ligger i faktum att flyktingar inte vill stanna i länder som Grekland, Serbien, Kroatien och Slovenien. Om de måste stanna i dessa länder, kommer de att bli missnöjda och sprida oro bland andra flyktingar. Den roatiske statsministern Zoran Milanović sa att programmet är fånigt och att Kroatien inte är i brännpunkten.

Å ena sidan vill den ungerske statsministern Viktor Orban inte samarbeta med andra länder så han stängde den ungerska gränsen mot Serbien, Kroatien och Slovenien. Han begär att Europeiska Unionen ska förändra sin immigrationspolitik och stoppa flyktingströmmen. Å andra sidan säger den tyska förbundkanslern Angela Merkel att flyktingar är välkomna till Tyskland men nu har hon problem med för många människor som ansöker om asyl och med sitt eget parti.

Förra året kom Sverige på andra plats efter Tyskland när det gäller flyktingmottagande. Asylprövning i Sverige omfattar flera saker: man måste gå till Migrationsverket och fylla i en ansökan om asyl och samtidigt måste man lämna in pass, id-kort eller andra dokument som kan bevisa identitet och asylskäl. Efter flera månader möts man med en handläggare som utredar de individuella skälen till att få asyl. Efter mellan två och tre månader får man besked om ansökan har beviljats. Nu är regeringen och Alliansen överens om flyktingmottagandet i Sverige. Uppgörelsen innehåller tillfälliga uppehållstillstånd och utvidgat RUT-avdrag. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står utanför uppgörelsen. Landshövding Sven-Erik Österberg spårade upp 66 000 nya tillfälliga asylplatser runt om i landet. De är mest förläggningsboenden som måste utrustas och turisthotell i Norrbotten, Västernorrland, Gotland och Västerbotten. Invånarna i Sverige har olika attityder till flyktingfrågan. Många vill hjälpa flyktingar men några vill skada dem som det som hände i Trollhättan när en ung man med nazistiska tendenser mördade två personer. Hatbrottsmotivet tycks ha rasistiska företecken eftersom gärningsmanen valde ut offer utifrån etnicitet. Morden hände i Kronan, en plats där många immigranter bor. Vad som också händer är att några svenskar sätter eld på flyktingförläggning eftersom de är rädda för flyktingar och inte vill välkomna dem.

När det gäller Kroatien är situationen allvarlig. Kroatien anses som transitland och flyktingar vill inte stanna här. Flyktingar vandrar in i Kroatien genom de två gränsorterna Tovarnik och Bapska. Sedan åker de till flyktinglägret Opatovac och registreras där. Ungefär 300 000 människor har passerat genom landet och bara elva personer har ansökt om asyl. Kroatisk politik är inriktad på att överta flyktingar från Serbien och transportera dem till Slovenien. Kroatien har även slutit ett avtal med Serbien – serbisk polisen ska hjälpa till på kroatisk-serbisk gränsen och Serbien ska transportera flyktingar direkt till den kroatiska staden Slavonski Brod. Men nu påpekar EU att Kroatien inte kan göra detta på ett sådant sätt. Frågan är hur det kommer att bli efter det kroatiska parlamentvalet i november. Om demokraterna vinner över liberalerna kommer det att bli en annan immigrationspolitik. Deras immigrationpolitik är konservativ och de föreslår att Kroatien ska stänga gränsen.

En hel del frågor kring lösningen av krisen kräver svar men det kommer tyvärr inte att ske snart. EU-länderna måste finna en universell lösning och följa den. När man tänker på krisen, måste man undra varför den händer. Jag tror svaret finns på en makronivå. Makronivån i den här situationen betyder hela världen. Alla länder i världen måste hjälpa till och upphöra med krig i Syrien och andra stater. Flyktingarna är inte bara ett europeiskt problem som kan lösas av de stora och mäktiga europeiska länderna. Andra länder som USA och Ryssland måste hjälpa till också eftersom de är direkt inblandade i det syriska kriget. Min slutsats är att man måste finna moral och humanitet i sitt hjärta och förtränga sin egoism och sin önskan om makt. I så fall blir världen en bättre plats utan våld, krig och död.

 

Valentina Radoš