Flyktingfrågan (insänd i mitten av november)

by mojuppsats

Flyktingfrågan är idag troligen den viktigaste politiska frågan i Europa. Senaste tidens attacker har gjort den ännu mer angelägen. Antal flyktingar åker ständigt. Varje vecka läser man att siffrorna växer och att spänningar mellan grannländerna blir värre. Kroatien vet att det nästan inte några flyktingar som vill stanna här. Vårt integrationsprogram är nästan obefintligt och vi har inte pengar för att erbjuda flyktingarna ett liv bättre än i flyktinglägren i Turkiet som de kommer ifrån. Därför är fokus i Kroatien på hur man bäst och snabbast ska transportera flyktingarna till Slovenien och vidare. Kroatiska politiker tycker att flyktingfrågan är Tysklands problem. Efter attackerna i Paris finns det dock mer oro. Det som det senast rapporterades om var att en av terroristerna rest genom Kroatien och släppts igenom.

Alla länder försöker skylla på sina grannländer när det gäller flyktingkrisen. Kroatien klandrar Serbien och säger att de släpper fram för många flyktingar till oss. Slovenien klandrar Kroatien för detsamma. I Sverige finns detta problem också – där klandrar man Danmark, men skillnaden är att Sverige är en slutdestination för många av dessa flyktingar och egentligen måste Sverige ta hand om dem. Sådan politik är mot det enade Europa som vi ville ha. Attackerna i Paris kommer kanske att göra dessa relationer mellan grannländer ännu sämre. Isis vill skrämma Europa och visa att de lätt kan smuggla igenom människor som är på deras sida. Terroristen som man funnit det syriska passet hos efter attackerna i Paris var egentligen en belgisk medborgare. Passet hade han med bara för att visa hur han lyckats ta sig från Syrien tillbaka till Belgien utan att bli misstänkt för något. Det är en skrämselteknik som Isis använder för att orsaka oro i Europa.

Många partier och politiker försöker troligen att använda det som hände i Paris som en orsak till att stänga gränser och genomföra strikta lagar mot asylsökande. Människor är rädda och lättlurade när något sådant händer. Länderna vänder sig mot varandra och lägger över ansvaret på varandra. T.ex. ställde en av Kroatiens europaparlamentariker frågan i parlamentet om Tyskland har rätt att äventyra alla EU-länder genom sin immigrationspolitik. Kroatien är också rädd för att vi kanske kommer att bli tvungna att bygga upp läger här, precis som Turkiet, eftersom vi är ett av de första EU-länder som flyktingar kommer till när de försöker komma till Tyskland eller Sverige. Vi är bekymrade över hur det kan påverka vår ekonomiska situation som redan är dålig. Dessutom förlitar vi oss på turismen när det gäller landets inkomster och flyktingläger skulle vara en väldigt negativ publicitet för oss. Man tror att människor inte kommer att betrakta Kroatien som ett säkert land och att de kommer att välja att åka någon annanstans på semestern. Jag tycker att Sveriges flyktingpolitik inte fungerar i det långa loppet. Sverige vill hjälpa alla och hålla upp sin bild som en fristad men man ignorerar problemen. Det handlar inte bara om pengar, utan också om integration. För några veckor sedan läste jag en artikel i Aftonbladet som hävdade att Sveriges integration är bäst i världen. De erkände att det finns några problem, men de sa att framtiden är ljus. Det är intressant för mig att se hur alla verkar ha glömt problemen som diskuterades för inte så långe sedan. Upploppen i Stockholm 2013 som spreds till andra svenska städer är det bästa exemplet. Sverige har redan ett stort antal människor som immigrerade till Sverige före flyktingkrisen och landet hade stora problem med det. Nu vill de ta emot ännu flera människor som alla ska bo tillsammans, separerade från svenskarna för flyktingarnas egen säkerhets skull, och man förväntar sig att de integreras i samhället. Många svenskar är emot den nuvarande flyktingpolitiken och det kan man klart se vid ett ständigt återkommande nedbrännande av flyktingboenden. Dessutom kritiserar svenska politiker Danmark för deras strängare invandringspolitik, men jag tror att de kan lära sig något av Danmarks nuvarande situation. I Danmark röstade man på högerpartier även om man inte håller med deras politiska mål inom alla områden. Dessa partier minskade finansieringen av utbildning och danskarna protesterade mot det. Men de är också strängare mot invandring och det verkar vara en viktigare fråga för många människor just nu. Jag är oroad över att extrema anti-invandringspartier får mycket mer stöd i hela Europa, särskilt i Sverige.

Sverigedemokraterna kommer förmodligen att få flera röster i nästa val. Jag vet inte hur man skulle lösa flyktingfrågan, men jag tycker att man behöver en ”reality check”. Alla, även partierna som traditionellt har varit pro-invandring, borde ompröva sin invandringspolitik och anpassa sig till verkligheten. Europa kan helt enkelt inte ta in alla som kommer, och ”klängande på idealism” löser inte problemet.

 

Sonja Klarić

Advertisements