“Din hjärna”

by mojuppsats

 Din hjärna är en serie på SVT i fem avsnitt som handlar om den mänskliga hjärnan. Läkaren och psykiatrikern Anders Hansen leder serien genom att undersöka och förklara hur hjärnan fungerar. I detta sammanhang tar han hjälp av några av världens mest framstående forskare. Serien är en blandning av nya kunskaper om hjärnan samt en lättillgänglig approach som gör vetenskapliga fakta lätta att förstå för den breda publiken. På grund av den moderna animationen är serien ännu klarare och den väcker intresse. Några av de teman som lyfts fram i serien är hur hjärnan påverkas av stress, fysisk aktivitet och våra moderna vanor.

       

        Stressens inflytande över hjärnan behandlas närmare i programmets första avsnitt, Stress. Några av de frågor som tas upp är vad som händer i vår hjärna när vi blir stressade, hur vi kan lära oss att hantera stressen och varför stress är helt avgörande för att vi ska kunna överleva. Stress är en typ av försvarssystem som förbereder kroppen på att hantera fara. Den utvecklades för länge sedan och den var viktig för våra förfäder för att de skulle kunna överleva, men idag,  när vi inte lever på savannen och inte jagas av vilda djur, kan stressen vara skadlig. Därför påstår Hansen att det mänskliga stressystemet inte är utvecklat för den moderna världen. Han frågar folk på gatan varför de blir stressade och vad de är rädda för. Deras svar bevisar att många fobier är medfödda och helt onödiga. Dessutom, beslutar vi under stress inte med hjärnans mest avancerade del, frontalloben, utan med primitiva delar av hjärnan och då är våra beslut impulsiva. I denna episod introducerar Hansen människans viktigaste stressystem som heter HPA axeln och beskriver amygdalas funktioner. Han pratar också om skillnaden mellan stress och ångest. Människor som han intervjuar i detta avsnitt är stressforskaren Rober Sapolsky och skådespelaren Leif Adrée. De bevisar hur svårt det är att hantera stress även om man vet allt om det. Enligt Hansen är känslan av kontroll nyckeln till hur vi upplever situationer så han avslutar avsnittet med rådet ”Stressa på, men stressa lagom!”

       

       Det tredje avsnittet, Fysisk aktivitet, beskriver vad motion och träning gör för våra hjärnor. Det börjar med samma scen som den  första episoden, med Globen full av folk och där varje person motsvarar en generation i mänsklighetens historia. Samtidigt ställs frågan om hur vi påverkas av att utvecklingen har gått så snabbt under de senaste åren. Lättjan och driften att äta upp maten direkt är uppenbara rester från vår jägar-samlar hjärna. Hjärnan fungerar på ett sådant sätt att den vill spara energi för vi har haft underskott på kalorier under nästan hela mänsklighetens historia. Dessutom är Homo sapiens utvecklad för rörelse och den är bunden till stress och instinkten att överleva, men idag rör man sig inte tillräckligt. Mai-Lis Hellenius, professor på Karolinska universitetssjukhuset, ser vardagsmotion som nyckeln till ett hälsosamt liv. Tidigare trodde man att hjärnan inte kan skapa nya celler, men enligt forskare, ökar antalet hjärnceller och hela strukturen blir starkare om man motionerar. Hjärnforskaren Fred Gage hävdar att vi sätter hjärnan i beredskap för att den ska ta till sig nya intryck när vi är fysiskt aktiva, så motion kan öka vår kognitiva kapacitet. När vi tränar, stärks frontalloben och hippocampus och därigenom föryngras vår hjärna. Slutligen är det så att stress och fysisk aktivitet har motsatta effekter och därför är motion ett av de mest effektiva sätten att hantera stress.  

     

      Din hjärna är en intressant serie som tar upp viktiga ämnen, på enklaste sätt visar hur hjärnan fungerar och hjälper oss att bättre förstå vilka vi egentligen är. De olika avsnitten kompletterar varandra väldigt bra. Moderna animationer, parallellen mellan nutiden och forntiden samt lärorika samtal med ett antal experter är gemensamma element som gör programmet till en fullständig och sevärd helhet.  

 

Petra Ujčić